image_pdf

Descriere

In prezent, Schmitz u. Soehne GmbH & Co. KG este un jucator important pe piata producatorilor de mese chirurgicale destinate unei multitudini de specialitati medicale.
De peste 8 decenii compania dezvolta si produce atat echipamente medicale pentru dotarea cabinetelor, saloanelor si salilor de operatii, cat si mobilierul necesar utilarii acestora.

Portofoliul de produse Schmitz include mese chirurgicale, mobilier pentru dotare blocului operator, mobilier pentru dotarea cabinetelor medicale si targi de transport pacienti.

Mese chirurgicale:
DIAMOND
Partura®
OPX mobilis® RC
OPX mobilis® 300
OPX mobilis® 200

Gama de produse Schmitz

DIAMOND – Varf de lance in gama de mese chirurgicale

Confort si incredere in timpul operatiilor
• Reglare suplimentara cu electromotor a sectiunii pentru picioare/reglarea suporturilor pentru picioare/reglarea sectiunii posterioare in mod inversat: pentru o pozitionare exacta a pacientului si o corectare intra-operatorie a pozitiei
• Sistem pentru asigurarea functionalitatii
• Stabilitate ridicata si rezistenta impotriva fortelor de tractiune si de compresie, in special in cazul interventiilor ortopedice
• Masa de operatie mobila: 4 rotite cu rulmenti cu bile, cu rotire facila, diametru de 125 mm, din care 2 sunt rotite antistatice, directionale, activabile separat
• Spatiu excelent de la sol: acces optim pentru picioare la masa de operatie pentru chirurg si echipa de interventie.

Dispozitiv de extensie DIAMOND
Pentru intervenții in cazul tuturor tipurilor de fracturi ale membrelor inferioare.

Functii esentiale:
• Atasare rapida, simpla si sigura a dispozitivului la mesele de operatie DIAMOND
• Structura modulara pentru o gama complexa de aplicatii
• Permite accesul neobstructionat la membrele inferioare pentru amplificatoarele de imagini cu raze X si pentru transiluminarea completa a celor doua axe
• Accesorii concepute in mod adecvat pentru o pozitionare confortabila si precisa a pacientului
• Constructie din otel inoxidabil, rezistenta la substantele dezinfectante
• Fixare cu pana ce permite pivotarea continua si optimizata a barelor de extensie – O fixare inovatoare cu bila si cu unitate de extensie integrata asista operatorul in reglarea exacta a poziției pacientului pentru intervenții artroscopice de sold si in repozitionarea precisa a fracturilor extremitatilor inferioare.
• Atasare la masa de operatie DIAMOND cu placa de pozitionare si post de contratractiune, bare de extensie cu articulatii duble solide pentru reglarea pivotarii si a inaltimii.
• Articulatia barei poate fi reglata orizontal sau vertical pentru accesibilitate optima pentru razele X. Unitati de tractiune comutabile, montate pe barele de extensie; imbinare pentru inclinare, pivotare si rotire. Toate piesele metalice sunt confectionate din otel inoxidabil electro-polizat.

Partura® – Masa chirurgicala pentru proceduri de Obstetrica-Ginecologie

• Masa de nasteri este proiectata astfel incat sa lase gravidei suficient spatiu de miscare, permitandu-i sa aleaga dintr-o varietate de pozitii de nastere. Gravida poate regla singura masa, prin intermediul functiilor de ajustare ale acesteia, utilizand unitatea de control manuala.
• Salteaua cu perne confortabile este suficient de lata pentru a permite sustinerea activa de catre partener
• Moasa poate utiliza sectiunea pentru picioare ca si scaun
• Husa etans, moale, saltelele si pernele pot fi curatate si dezinfectate cu usurinta
• Daca este necesar, masa poate fi reglata in cativa pasi simpli pentru a permite o interventie medicala rapida

OPX mobilis® – Masa de operație universala, cu telecomanda

• Siguranta dubla: Atat reglare electro-hidraulica prin telecomanda, cat si pozitionare manuala prin intermediul preselectorului si al levierului pompei
• Spatar electro-hidraulic: Reglarea electro-hidraulica a sectiunii pentru spate, prin telecomanda sau manual, prin intermediul unui preselector sau al unui levier de pompa (numai modele mobilis RC 40)
• Pedala cu trei pozitii pentru miscare dreapta frontala, rotire pe loc, pivotare libera si franare centrala
• Telecomanda
Telecomanda:
Reglare directa a miscarii mesei, usor de curatat si rezistenta la substante dezinfectante
Tasta de activare:
Protejare impotriva miscarii accidentale a mesei
Tasta pentru pozitia O:
Readuce automat masa in pozitia initiala a acesteia
Tasta pentru modul inversat:
Functii pentru inversarea poziția mesei in cazul in care pacientul a fost pozitionat in mod inversat
Sistem de control bateriei

OPX mobilis®300 – Masa de operatie universala pentru toate disciplinele chirurgicale

• Deplasarea longitudinala a mesei pana la max. 250 mm pentru utilizarea optima a amplificatorului de raze X (numai pentru 300 CL, CL/G, CLE, CLE/G)
• Sistem de elevare a zonei trunchiului/rinichilor pentru pozitionarea perfecta a pacientului (numai pentru modele G)
• Fanta pentru caseta cu raze X; platforma mesei este radio-transparenta
• Perne moi detasabile, impermeabile si antistatice
• Spatii minime intre perne, fara pericol de strivire
• Reglarea sectiunii posterioare, asistata prin servomotor
• Suprafete etansate, usor de curatat
• Activarea prin baterii a functiilor mesei, inițial prin reglarea preselectorului si ulterior, prin selectare cu ajutorul telecomenzii. Telecomanda cu tasta de activare si controlul bateriilor pentru pozitionarea electro-hidraulica a mesei (numai pentru modele E)
• Preselector pentru pozitionari inalt/jos, lateral si Trendelenburg
• Levier pentru ajustare manuala a pozițiilor inalt/jos, lateral si Trendelenburg
• Pedala cu trei directii pentru deplasarea dreapta frontala, pivotarea libera a tuturor rotilor, frana centrala
• Roata directionala tensionata prin arc, atat pentru deplasarea dreapta frontala precisa, cat si pentru rotirea exacta pe loc, activata de pedala cu trei pozitii
• Etansare igienica si in zona inferioara a mesei
• 4 rotite cu o culisare extrem de facila, cu pivotare, antistatice, cu capac pentru protectie impotriva fluidelor

OPX mobilis® 200 – Masa de operare cu manevrabilitate ridicata si cu reglari manuale si hidraulice

• Fanta pentru casete de raze X, platforma mesei este radio-transparenta
• Perne moi, detasabile, impermeabile si antistatice
• Spatii minime intre perne, fara pericol de strivire
• Reglare sectiune pentru spate, asistata prin servomotor
• Suprafete etansate, usor de curatat
• Etansare igienica si la partea inferioara
• 2 preselectoare pentru selectarea reglarilor de inaltime sau Trendelenburg
• Levier de pompa pentru pozitii ridicate/scazute si Trendelenburg
• Levier de pompa pentru frana centrala
• 4 rotite duble cu o culisare extrem de facila, cu pivotare, antistatice, cu capac impotriva fluidelor

Model Nr. 161.201 cu suport pentru cap Model nr. 101.258 si sectiune pentru picioare Model N. 101.218

Dispozitiv de extensie OPX

• Pentru toate tipurile de fracturi ale membrelor inferioare.
• Atasare rapida, simpla si sigura a dispozitivului la toate mesele chirurgicale Schmitz din seria OPX
• Acces neobstructionat pentru amplificatorul cu raze X si transiluminarea completa la doua niveluri pentru membrele inferioare
• Post pentru contratractiune, reglabil pe 4 directii
• Articulatie universala multifunctionala
• Accesorii concepute adecvat pentru pozitionarea confortabila si precisa a pacientului
• Constructie din otel inoxidabil, rezistenta la solutiile pentru dezinfectare

Documente

Video


 

Description

Currently, Schmitz u. Soehne GmbH & Co. KG is an important player on the market for surgical table manufacturers for a variety of medical specialties.
For more than 8 decades, the company has been developing and producing both medical equipment for the provision of cabinets, salons and surgery rooms, as well as furniture required for their use.

The Schmitz product portfolio includes surgical tables, furnishings for the operator block, furnishings for the provision of medical cabinets and patient transport bays.

Surgical tables:
DIAMOND
Partura®
OPX mobilis® RC
OPX mobilis® 300
OPX mobilis® 200

Schmitz Products Range

DIAMOND – A Class Of Its Own

Comfort and reliability in surgery.
• Adjustment of foot section electromotor / footrest adjustment / Reverse adjustment of rear section: for exact patient positioning and intraoperative position correction
• A multi level security system esnsure unintrerrupted  for ensuring functionality
• High stability and resistance against traction and compression forces, especially in the case of orthopaedic interventions
• Mobilesurgical table: 4 easy running ball-bearing castors, 125 mm in diameter, 2 of which antistatic, optional directional castor, separately activatable
• Excellent ground clearance: Optimal foot access to the surgery table for the surgeon and surgical team.

Extension Device DIAMOND
For interventions in all types of lower limb fractures.

Essential functions:
• Rapid, simple and secure attachment of the device to DIAMOND operation tables
• Modular structure for a complex range of applications
• Allows unobstructed access to the lower limbs for X-ray imaging magnifiers and for complete transillumination of the two axes
• Appropriately designed accessories for a comfortable and precise patient positioning
• Stainless steel construction, resistance to disinfectants
• Fastening to allow continuous and optimized swiveling of the extension bars – An innovative ball fastener and integrated extension unit assist the operator in accurately adjusting the patient’s position for hip arthroscopic interventions and in accurately repositioning the lower extremity fractures.
• Attachment to DIAMOND operating table with positioning plate and contractible post, extension bars with solid double joints for pivoting and height adjustment.
• The joint of the bar can be adjusted horizontally or vertically for optimal X-ray accessibility. Switchable traction units mounted on the extension bars; Tilt, swivel and swivel joint. All metal parts are made of electro-polished stainless steel.

Partura® – Surgical Table for Obstetrics-Gynaecology Procedures

• The delivery bed is designed to leave enough pregnancy to the pregnant woman, allowing her to choose from a variety of births. The pregnant woman can adjust the table by herself, using its adjustment functions, using the manual control unit.
• The mattress with comfortable cushions is wide enough to allow active support by the partner
• Midwife can use the leg section as a chair
• The soft, tight, mattress and cushion can be easily cleaned and disinfected
• If necessary, the delivery bed can be adjusted in a few simple steps to allow rapid medical intervention

OPX mobilis® – Universal operation table with remote control

• Double safety: Both electro-hydraulic adjustment by remote control and manual positioning via preselector and pump lever
• Electro-hydraulic backrest: Electro-hydraulic adjustment of the rear section by remote control or manual by means of a preselector or a pump lever (RC models mobilis RC 40 only)
• Three-way pedal for front right-hand motion, swivel, swivel and central braking
• Remote control
Remote control:
Directly adjustable table movement, easy to clean and resistant to disinfectants
Activation key:
Protect against accidental bowl movement
Button for position 0:
Automatically returns the table to its original position
Reverse Mode Button:
Functions for reversing the table position if the patient has been reversed
Battery control system

OPX mobilis®300 – Universal surgery table for all surgical disciplines

• Longitudinal table displacement up to max. 250 mm for optimal use of the X-ray amplifier (300 CL, CL / G, CLE, CLE / G only)
• Trunk / kidney area elevation system for perfect patient positioning (G models only)
• X-ray slot; The table platform is radio-transparent
• Soft detachable, waterproof and antistatic pillows
• Minimum spaces between pillows, no crushing hazard
• Adjusting the rear section, assisted by the servomotor
• Sealing surfaces, easy to clean
• Battery activation of table functions, initially by adjusting the preselector and later by selecting with the remote control. Remote control with activation key and battery control for electro-hydraulic table positioning (E models only)
• Preselector for high / low, side and Trendelenburg positioning
• Lever for manual adjustment of high / low, side and Trendelenburg positions
• Three-way pedal for right-hand drive, free-wheel swivel, central brake
• The spring loaded tensioning wheel for both the right front right travel and the right turn in place, powered by the three-position pedal
• Hygienic seal in the lower area of the table
• 4 swiveling, anti-static, anti-slip cover

OPX mobilis® 200 – Operating Table of great manoevrability with manual and hydraulic adjustments

• Tunnel for X-Ray cassette, radiolucent table top
• Smooth pads, detachable, impermeable to fluids and antistatic
• Minimum padds between paddings, no danger of crushing
• Back section adjustment, servo-assisted
• Sealed surfaced, easy to clean
• Hygenic sealing also at the bottom
• 2 preselectors to select height or Trendelenburg adjustment
• Pump lever for hight / low and Trendelenburg adjustment
• Pump lever for central breake
• 4 extremly easy glide double castors, swivelling, antistatic, with cap against fluids

Model Nr. 161.201 with head support Model no. 101.258 and leg section N Model 101.218

Extension Device OPX

• For treatment of all kinds of lower limb fractures
• Fast, simple and secured attachment the device to all surgical Schmitz tables – OPX Range
• Unobstructed access to the lower limbs for X-ray image intensifier and complete transillumination of the two axes
• 4-way adjustable counter strike post
• Multifunction universal joint
• Accessories designed for comfortable and precise patient positioning
• Stainless steel construction, resistance to disinfection solutions

Documents

Video


schmitz_kat88_partura

schmitz_kat84_diamond

schmitz_kat84_cassette compartment for DIAMOND

schmitz_kat30_Schmitz your specialist in orthopedics

schmitz_kat60_OPX operating